Harezyo

Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Siz Nerede İseniz,
Biz Daha Fazlası İçin Sizinleyiz.

Her işletme büyüdükçe hesabını, iş yapma şeklini  iş modelini değiştirir ve geliştirir. Parmak hesabıyla başlasa dahi her iş büyür ve bir gün yönetmek için hesaplar yetmez hale gelir. Yapay zeka, otonom sistemler, dijital platformlara giden süreç Excel, muhasebe yazılımları, özel fonksiyon yazılımları, ERP sistemlerinden geçer. Dijitalleşme yolculuğundaki her basamağı çıkarken yanınızda yer alıyoruz.

İşletmenizin ihtiyaç duyduğu her şey tek veri tabanında; Workcube ile Şirketinizi, 12 Modül ile bütünleşik veri tabanına taşıyoruz

Web ara yüzü, bulut teknolojisi, sınırsız kullanıcı ve sınırsız şirket ile tüm girişimlerinizi tek bir veri tabanında topluyor. Tüm personelleriniz işlemleri ve süreçleri kendi yönetiyor. Kendi bağımsız dijital yaşam alanınızı kuruyoruz. Eklemeli, çıkarmalı, eklentili, güvensiz ve kişiye dayalı bilgi sistemlerine son veriyoruz. Workcube tüm geliştirim ve özelleştirmeleri nocode ve opensource ile sürdürülebilir özgür bir dijitalleşme fırsatı sunuyor.

İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi:
Uçtan Uca Ölçülebilir Veri Alt Yapısı Kuruyoruz.

Verileriniz en önemli sermayeniz. Bugünün verileri geleceğin şifrelerini taşır. Dağınık ve anlamsız veri birikimini, sınıflandırma ve analiz çalışmaları ile veri madeni haline getiriyoruz. Veriye dayalı kontrol merkezleri ile veriye dayalı kontrol, denetim ve risk yönetimi geliştirme imkanı tanıyoruz.

“İşletmeler gelir elde edemediklerinde kapanır,
nakit akışlarını yönetmediklerinde batarlar”.
Faaliyete dayalı bütçe sistemleri inşa ederek
öngörülebilir Nakit akış ve Finans alt yapısı inşa ediyoruz.

İşletmenizin gelir ve gider alt yapısını sınıflandırarak veri tabanı ile birlikte paralel şekilde yeniden dizayn ediyoruz. Faaliyet tabanlı maliyet ve finansal yönetim araçları ile sürdürülebilir, öngörülebilir ve anlık yönetimi sağlayacak raporlama ve izleme konforu yaşatıyoruz. İşletmenizin tüm gider ve gelirleri kontrol edilebilir ve her şeyi tek ekranda izleyebilir hale geliyorsunuz.

Stratejik İş Gücü Geliştirme Programları ile
İşletmenize Özel Dijital Dönüşüm Ofisleri Kuruyoruz.

Birçok üniversite ve kurumla yaptığımız anlaşmalar neticesinde birden çok noktada yaptığımız iş gücü geliştirme programları ile işletmenizde ihtiyaç duyduğunuz ve hep arzu ettiğiniz yetenekli, çalışkan ve iş bitirici stratejik iş gücünü yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz iş gücü ile işletmenizde özgürce geliştirim yapabileceğiniz dijital dönüşüm ofisleri kuruyoruz. Dijitalleşme bir proje değil, süreçtir. İnsana göre değişmeyen yapılar sistemidir. Sistemleri oluşturan süreçlerdir ve süreçleri insanlar geliştirir.