Harezyo

Harezyo Felsefesi

      Adını ve ilhamını  bilim adamı el-Hârizmî (D.780-Ö.850)’den alan HAREZYO; “Harezmi Yolu” nun şifrelenmiş halidir. Harezmi yaşadığı çağda Tarih, Coğrafya, Aritmetik, Astronomi, Trigonometri, Cebir ve Dilbilim alanlarında yaptığı çalışmalarla tüm dünyada tanınır bir isim sunmuştur (ax+b,ax2+bx+c). Zaten belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol anlamına gelen ALGORİTMA kelimesi Harezmi isminin Latince karşılığı olan Algoritmi’ den gelmektedir. Harezmi 0 (sıfır) rakamını ve X bilinmeyenini kullanan ilk bilim adamıdır.
      Varlığı aşikar olan ancak tanımlanamayan X ile var olmayanı tanımlayan 0 (sıfır) HAREZYO’ nun da temel yaklaşım stratejisini oluşturur. Harezyo danışmanlık verdiği kurumların sistemine bir ön ek gibi bağlanır. Varlığı aşikar problemleri X bilinmeyenleri olarak ayrı ayrı sınıflandırır ve onları oradan kaldırıp sıfıra dönüştürmeyi amaçlar. Böylelikle aynı ikinci dereceden denklemde olduğu gibi ax2+bx+c=0 denklemleri kurulur. Bunu yaparken önüne eklendiği yapının öncelikle dokümantasyonuyla başlar. Bu aynı basit bir işletim sistemine bir kod girmek gibidir. Logodaki alt tire (_) bunu simgeler. Nasıl ki Windows sisteminde _DIR komutu girilerek bir dosya dökümü yapılıyorsa HAREZYO’ da da aynı şekilde öncelikle bir dokümantasyon yapılarak işleme başlanır. Bilinmezler sıralanır, ulaşılmak istenilen hedefler belirlenir, denklemler köklerine ayrılır, sorunlar sıfıra eşitlenir ve bir algoritma oluşturulur.
      Harezyo gücünü eklemlendiği uzantılardan alır. Renkli ve görünür olan eklemlendiği sistemlerdir. Harezyo eklemlendiği organizmayı harekete geçiren, onu ışığını ve rengini parlatan, onun üstündeki hantallığı kaldırıp atan ve bu organizmaya yürüyeceği yolu çizen mütevazı, canlı, dinamik ve en önemlisi de görünür olmaktan çok varlığı aşikar olan ancak görünürlük kaygısı olmayan bir ön ektir. Aynı kesin tanımı yapılamayan X değişkeni veya sıfır gibi.
      Matematikte X değişkeninin değeri her denklemde farklı çıkar. Çünkü her denklemin girdileri farklıdır. Ancak yöntem, uygulama ve bilinmezlikler her denklemde vardır.
      Şirketler ve kurumlar için de stratejik yönetim buna benzer. Her kuruluşun bilinmezleri yani X’leri vardır. Her kuruluş için de sonuçlar farklı olacaktır. Ancak başlangıçta çekilen sancılar ve çözüm arayışları ortaktır.
      Harezyo tüm sıkıntılar ve büyüme sancıları, hantallaşmış sistemlerin içine bir katalizör olarak girer ve onu çalışan canlı ve dinamik bir sisteme çevirir. Bu yüzden HAREZYO tek bir renk değildir. Her eklemlendiği sistemden başka bir renk yansıtan şeffaf bir kuruluştur. Su gibi bünyesine katıldığı her organizmaya renk verir, ancak kendisi belli bir şekle sığdırılamaz ve renge dönüştürülemez.