Harezyo

Harezyo İnsanı

       Harezyo sisteminde tüm gayret ve emek insan içindir. Daha sürdürülebilir bir dünya içerisinde insan ile insan için insan haklarını önceleyen bir ortamda çalışılır. Yapılan tüm çalışma ve sistemlerde insanı tüketen değil, geliştiren ve daha da güçlendiren bir politika izlenir. İnsan olmanın erdemini ve kalitesini taşıyan kişiler sistemde yer alır. Gelişen insan, sistemi geliştirir, gelişen sistem de insanı. Dolayısıyla herkesin elinden geleni yapması ve tüm iş süreçlerinde değer odaklı çalışması başarıyı beraberinde getirir.
       Sistemde yer alan kıdemli danışman ve uzmanların güçlü deneyim ve tecrübeleri ile sürdürülebilir bir Business MT (Management Trainee) sistemi yürütülmektedir. Harezyo sistemi, dahil olunduğu ilk andan itibaren tüm kariyer yolculuğunu parametre ve hedeflerle tanımlı, sürdürülebilir gelişim ve hak temelli bir ortam sunmaktadır. Ortaya koyulan değerin karşılığı olan değerin görüldüğü bir iklim oluşturmaktadır. Bu iklim; dünya da ilk kez psikoloji mühendisliği uygulaması olarak adlandırılabilecek davranışların matematiksel izlenmesi yöntemiyle oluşturulmuş “Davranış Matrisi” ile gelişim, bilim ve bilginin ışığında objektif, adil ve merkeziyetçi olmayacak şekilde yönetilmektedir.
       Harezyo sisteminde akademisyenler, sektör uzmanları, yazılım geliştiricileri, iş analistleri, veri uzmanları, satış ve pazarlama uzmanları gibi güçlü bir network bulunmaktadır. Deneyim ve tecrübenin, yetenek, enerji ve güçlü bir zeka ile buluştuğu Harezyo sisteminde; üstün donanımlı, genç ve dinamik bir takım her an vardır.