Harezyo

Harezyo Sistemi

       Dahil olacağı tüm çalışmalarda, yenilikçi, vizyoner ve cesur girişimleri tercih eden Harezyo; dünden bugüne değil, bugünden yarına kurulmuş bir sistemdir. “DAO (Decentralized Autonomous Organization) Merkeziyetçi Olmayan Otonom Organizasyon” olarak kurgulanmıştır. İç ve dış dahil olan tüm paydaşları ile bir bütündür.
       Harezyo sisteminde tüm dahil olanlar sistemi ve sistem tarafından üstlenilen işlerden sorumluyken, bireyin yokluğu ya da etkinliği sistemi değiştirmez. Bu sebeple, Harezyo sisteminde boşluk yaşanmaz. İster iş ortaklığı ile yürütülen projeler, ister yüksek teknoloji danışmanlığı ve kurumsal danışmanlık projeleri olsun KVKK ve Gizlilik esasında tam hukuki, ancak şeffaflık ve devredilebilirlik ilkesiyle sürdürülebilir olarak geliştirilmiştir. Harezyo sisteminde hiyerarşik yapı yoktur, sistemsel yetki ve gönüllü sorumluluk bilinci vardır. Döngüsel ve süreç bazlı bir yönetim olduğu için işler kişinin değil kişilerin oluşturduğu sistemin üzerinden ilerler. Tüm süreçlerin aklı, duyguları ve yetenekleri ile içinde yer alan insan, süreçlerin altında kalmaz, ezilmez ve dejenere olmaz. Yük çekmek yerine kendini gerçekleştiren insan, insan olmanın hazzını, hakkını ve mutluluğunu yaşar. Harezyo sisteminde yer alan tüm süreç ve aşamalar tanımlanmış ve bu tanımlar üzerinden iş yapma şekli, kariyer, satın alma, satış, proje yönetimi, ARGE gibi hususlar geniş bir katılımla gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki İlk DAO şirket olma vizyonu ile kurulmuştur.