Harezyo

Aile Anayasası

Aile anayasaları, aile şirketlerinin devamlılığı ve kurumsallaşması için önemlidir. Aile şirketinizin işleyişini kurallı hale getirecek anayasa çalışması, şirketinizin ömrünü uzatacak, işleyişi rahatlatacak, yeni kuralların uyumunu kolaylaştıracak, değişim ve dinamizmi başlatacaktır. Ortaklıkların çıkarabileceği sorunları önleyecek nitelikli bir yasa zincirini içerdiğinden, profesyonel bir ekip tarafından yapılması önerilmektedir. Firmamız bu konuda işletmelere titizlikle hazırlanmış bir kılavuz olmayı amaçlar.

Aile Anayasasının Hazırlığı

     Aile anayasasının hazırlık sürecinde, diğer bir çok alanda da olduğu gibi, analiz büyük önem taşımaktadır. Bunun için ilk olarak yapılması gereken, aile toplantısının yapılması ve aile bireyleriyle görüşmelerdir.

     Anayasa hazırlanırken bir şirketin gelişebilmesi, kar edebilmesi, sürdürülebilir bir model oluşması için gereken ihtiyaçlardan yararlanılarak yol alınır. Bu yüzden aile anayasası kapsamında; Hedefler, Temel Değerler, Yönetim İlişkileri, Büyüme Stratejisi, İkinci Nesil Yetiştirilmesi, Eğitim gibi konular öncelikli olarak ele alınır.

Ailenin temel değerleri, aile iç ilişkiler, görevler, sorumluluklar, yetkiler ve yetkinlikler toplanır. Elde edilen veriler analiz edilir. Anayasanın oluşabilmesi için kurumsallaşma çok önemlidir.Kurumsallaşma içinde aile anayasasının hazırlanıp uygulanması çok önemlidir. Elde edilen verilerden yola çıkılarak, aile konseyi oluşturulur.

     Konsey kurulduktan sonra, Temel faaliyetler ele alınır, Başkan ve İcra kurulu ve kurulun karar alma yöntemleri konuşulur. Sonrasında Ortaklar kurulu hazırlıkları başlar ve İcra kurulunda olduğu gibi faaliyetler ve yönetim alanları düzenlenir.

Aile Anayasası Neden Gereklidir?

     Aile anayasası, aile bireylerinin, davranışlarını düzenler ve zarar verebilecek davranışları önler. Ailenin kurallarının dışına çıkılmamasını sağlar ve çıkılması durumunda cezai işlem uygulama hakkı elde edilir. 

     Aile anayasası doğrultusunda ailenin vizyon ve misyonu belirlenir, ve şirketin sağlam temeller üzerinde kökleşmesi ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlar.

     Anayasada oluşturulan maddeler, değinilen noktalar, bireyler arasında oluşabilecek potansiyel çatışmaları, daha gerçekleşmeden çözülebilmesine imkan sağlar.

     Aile anayasasında belirlenen maddeler ve oluşturulan konsey sayesinde, karar alma süreçleri kolaylaşır ve hızlanır. Zor karar alma süreçleri de belirlenen sınırlar çerçevesinde kolaylaşır.

     Aile anayasasının, bireyler ve fertlerin fikirlerinde ortak oluşturulması, şirket ve aile içinde uyumun oluşmasını sağlar. Oluşan uyum şirkette verimliliği artırır.

     Bu uyumla beraber, oluşturulan anayasanın diğer nesillere aktarılması kolaylaşır. Nesillere aktarım bir hayli önemlidir, çünkü alttan gelen nesilin kuşak farklılığı sorun yaratma potansiyeline sahiptir, fakat bunu öngörerek hazırlanan bir anayasa bu sorunu daha oluşmadan çözmektedir.