Harezyo

Bütçe ve Nakit Akış Disiplini

Bütçe genel bilinenin aksine harcamanın sınırı olarak değil gelirin varması istenen noktanın belirlenmesidir. Büyümek isteyen işletmeler gelir hedeflerine göre gider planlarlar. Ancak mevcut pozisyonunu korumak isteyen işletmeler tasarrufları arttıracağı için giderden tasarruf odaklı optimum gelir planı yaparlar. Küçülmek isteyen işletmeler satıştan çekilecekleri için yine gelir odaklı bütçe yaparlar. Gelir kalemlerini en karlı olana endekslerden minimum gelirde maksimum kar hedefine çalışırlar. Bu üç durumda da bütçe felsefesi sadece gider odaklı olmadığı görülmektedir.

İşletme gelir bütçesi yapmayı piyasa, tedarikçi, sermaye, müşteri, iç operasyon kapasitesi, rakip ve potansiyel rakipler olmak üzere altı parametreyi dikkate alarak gerçekleştirmelidir.

Geçmiş yılın verilerine dayanarak enflasyon ve piyasa talep-arz dengesi öngörülerek bir hedef belirlenir. Bir önceki yıl verisi ile hedef rakam karşısında planlanan ve gerçekleşen sonuç değerlendirilir. Dolayısıyla strateji, tasarruf ve yatırım konuları orta vadede kontrol altına alınmış olur.

Tüm bütçe hareketliliğinin gözlemlenebildiği en iyi rapor nakit akış raporudur. Bu rapordaki asıl amaç işletmeye günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere tüm gelir ve giderlerini görebileceği bir sunum oluşturmaktır.  Nakit akış raporu yardımı ile işletme ileriye yönelik yatırım fırsatlarını değerlendirebilir, ödeme rutinine göre işlemlerini gerçekleştirebilir ve yeni işlemlerini bu rapora bakarak düzenleyebilmektedir.

Harezyo olarak amacımız tüm gelir ve giderlerin ayrı ayrı görülebileceği, finansal girdi ve çıktılarının ayırt edilebileceği ve aynı zamanda tüm bu işlemlerin bir arada görülebileceği bir nakit akış raporunu işletmelerinize uygulamaktır.