Harezyo

Dijital Dönüşüm Programı

Dijital dönüşüm işletmelerin müşteri deneyimini geliştirirken aynı zamanda operasyonel mükemmellik ile daha hızlı ve verimli işletmeler olmalarını sağlamaktadır. Harezyo, dijital dönüşüm kabiliyeti ile işletmenizin vizyonunu ve hedeflerini en iyi karşılayan, gelişmekte olan teknolojileri bulmak için iç ve dış kaynakları nasıl organize edebileceğinizi, neyin satın alınacağını veya nereye yatırım yapılacağının değerlendirilmesini sağlar.

Harezyo bünyesinde bulunan Dijital Dönüşüm Danışmanları ile talepler doğrultusunda firmaları uçtan uca dijitalleşme imkanı sunmaktadır. Mevcutta kullanılan eski düzen veri tutma sistemleri, üretim yöntemleri, müşteri takibi, verimsiz çalışma şekilleri gibi alanlarda yeni çağa ayak uydurmayı hedefleyen tüm firmalarda dijitalleşme mümkündür. 

Firma işleyişinin yanı sıra kurum içi çalışan tarafında da dijitalleşme oldukça önem arz etmektedir. Firmanın dijital dönüşüm sayesinde yeni çağa ve iş yapış şekillerine ayak uydursa da mevcut veya gelecek kadrosu da bu duruma hazır olmalıdır. Firmalara sağlamış olduğum dijital dönüşüm programı çerçevesinde dijital dönüşümün ardından sağlıklı devam edebilmek için İK tarafında da dijital dönüşüm eğitimleri gibi çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.