Harezyo

Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 4.0 uygulamalarının amacı bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmektir. Ana amaç ise az maliyet, daha az enerji kullanımı, daha az alan kullanımı, hızlı ve verimi an az 2 katına arttırma, daha kaliteli ürünler ve sonuçlar almaktır. En önemli yönü ise anlık izlenebilmesi ve ayrıntılı rapor alınabilmesidir. İnsanlardan bağımsız kendi aralarında haberleşen ve olası sorunları kendi kendine çözebilen akıllı makineler tarafından donatılmış akıllı fabrikalar kurmanın temel taşıdır. İşçi temelli hatalarınızı en aza indirmek hatta ortadan kaldırmanızı, seri üretimde esnekliği arttırmanızı, en yüksek verimlilikte üretim yapabilmenizi, hatasız ve en az fire ile ürün devamlılığını sağlamanızı, iş modellerinde esneklik ve hızlı geliştirilmesini sağlamanızı, çevre dostu ve kaynakların minimum seviyede kullanmanızı, sistem izleme ve arıza tespitini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmenizi, üretim maliyetlerinde büyük düşüşler sağlamanızı ve insan gücünün minimize edilip, makine gücünü en üst düzeyde kullanmanızı hedefleyen bir sistemdir. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda; bize ulaşan tüm işletmeleri endüstri 4.0 uygulamaları ile tanıştırmak ve işletme içi entegrasyonunu sağlamak en önemli amaçlarından bir tanesidir. Dolayısıyla, tüm müşterilerimizle birlikte uzlaşmaya vararak onları rakipleri arasından bir üst segmente çıkarmak için uygulamalar yapılmaktadır.

Endüstri 4.0 Çözümleri ; 

– IoT

– Otonom Üretim

– Karanlık Fabrikalar

– Yatay ve Dikey Entegrasyon

– İnsansız Üretim Çözümleri

Üretimde dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dönemine adaptasyon süreci yoğun ve sancılı geçebilmektedir. Harezyo mevcut ekosistemi içerisinde bulunan uzman kadrosu ile firmaları dijitalleşme sürecinde Endüstri 4.0 çağına uygun bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Firmalar üzerinde gerekli analiz ve testler yapılarak daha hızlı, verimli, mevcut üretim kapasitesinin üzerinde, kalite bazında yüksek ve maliyet bazında düşük, insan hatalarının en aza indirgendiği bir otonom üretim modeli için uygun bir yol haritası çizilir.  Çizilen yol haritası üzerinden firma Endüstri 4.0 entegrasyonu Firma – Harezyo iş birliği ile profesyonel bir şekilde gerçekleştirilir.