Harezyo

Gider Analizi ve Sınıflandırma (Classification)

      Veri planlaması ve yönetim süreçleri yapılan sınıflandırma ile sisteme dahil olmaktadır. Firmaların veri tabanı bilgi deposudur ve işleyişe ait tüm hareketler burada depolanır. Burada yapılan iş; bilgiyi tasnif ederek doğru bir yapıya dönüştürmek ve doğru şekilde sisteme entegre etmektir. Uygulama çerçevesinde veriler;

  • Master (Ana) Veriler
  • Definition (Tanımlayıcı) Veriler
  • Operation (Operasyonel) Veriler

     Olarak 3 gruba ayrılmaktadır. İş fonksiyonu içerisinde; Öncül, Ana ve Ardıl işlemlerin birbirleri ile uyumlu şekilde çalışması için doğru bir analiz ve sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır.

     Sunduğumuz stratejik danışmanlık hizmeti içerisinde uyguladığımız bu disiplin işletmenin iş yapış şekline göre uyumlaştırılmaktadır.

     Aynı zamanda verilerin doğru klasifikasyon süreçlerinden geçmesi ile “Yapay Zekâ Sistemi” temeli oluşturulmuş olmaktadır. Doğru sınıflandırma, veri tabanında depolanan verilerin yapay zekâ tarafından kullanıcıya değer olarak dönüştürümünü mümkün kılmaktadır.