Harezyo

İş Geliştirme

Mevcut süreçlerin teknik ve pratik açılardan ele alınarak verimlilik düzeyinin arttırılması adına yürütülen sistematik faaliyetler aksiyonudur. Önceliğimiz, şirketinizin mevcut potansiyeline değer katmaktır. Analitik araştırmalar sonucunda, işinizi büyütmenize, yeni iş fırsatları oluşturmanıza, satış kanallarınızı oluşturmanıza ve mevcut pazarda pazar payını arttırmanıza katkı sağlar.

İş geliştirme Süreci

Süreç genel olarak analiz ve araştırma ile başlar, ihtiyaç duyulan adımlar belirlenir ve sırasıyla uygulanır. 

İş geliştirmenin süreci, sektöre veya hedefe göre değişiklik gösterir. Birden çok yöntem bulunmaktadır. SWOT Analizi, Simülasyon Tekniği, Filtre Yöntemi gibi teknikler bulunur.

Filtre Yöntemi:Firma ve sektör adına toplanan bütün fikirler tek bir havuzda toplanır . Daha sonra bu fikirleri çürütmek için antitezler ortaya atılır. Bu sayede havuz daraltılır ve fikirler şekillendirilir.
Simülasyon Tekniği: Firmanın hedeflerinin bir canlandırılması yapılır, firma ortamı sanal olarak yaşanır ve bunun sonucunda çözümler, fikirler üretilir. Daha sonra bu doğrultuda kararlar alınır.

SWOT Analizi

Firmanın güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini ele alarak, 4 farklı perspektiften firmayı analiz etmektir. Bu analiz doğrultusunda öneriler, düşünce yapılarına dönüştürülür.