Harezyo

İş Zekası

İş Zekâsı; karmaşık veriyi anlamlı kılmaya ve işletme için kullanılabilir bilgiye çevirmeye yarar. Ayrıca karar verme süreçlerini hızlandırma ve riskleri azaltma zemini hazırlar. İş zekâsı ile şirketin süreç bazlı ilerleyişine yönelik kararların veriye dayalı olarak alınması sağlanmaktadır. Bununla birlikte, iş zekâsı elde edilen ham verilerin iş süreçlerinin daha etkili kullanılmasını sağlamak adına verilerin düzenlenerek teknoloji, analiz ve analitiğin dahil olduğu yöntemlerden faydalanarak şirkete iş akışı sunmaktır.

Harezyo iş zekâsının tanımını tam karşılamaya çalışarak işletmelere, verilerini inceleyerek analiz etme ve analizin sonucunda elde edilen verilerin iş zekâsı uygulamaları sayesinde dünü denetleme, bugünü kontrol etme ve yarını planlama fırsatı sunar.