Harezyo

Kurumsal Sistem Tasarımı

Kurumsal sistem tasarımı; Kurumlardaki değişim ihtiyacını tanımlamak, bu değişimi uygun ve profesyonel şekilde gerçekleştirmek için gerekli bütün bilgileri organize eden disiplindir. Sistem tasarımı projelerinde amaç, bilimsel bilgiyi sistem düşüncesiyle birleştirerek kuruluşların işletme yönetimi alanındaki somut problemlerini bütünlükçü bir yaklaşımla çözümleyip gelişme sağlamaktır. Bu rekabet ortamında mevcut ve potansiyel problemleri keşfetmek, düzeltici faaliyetlerde bulunmak ve bu yolla işletmenizi avantajlı duruma getirmeyi hedefleriz.