Harezyo

Kurumsallaşma

Kurumsallaşma sayesinde işletmeniz daha düzenli ve sistemli çalışır hale gelir. Hata yapma oranınız minimum düzeye iner ve işletmenizin hedeflerine ulaşmasına büyük ölçüde katkı sağlar. Firma ve çalışan verimliliğiniz birbirleri ile doğru orantılı olarak artış gösterir. Firmanız kurumsallaşma sayesinde daha kolay kararlar alır. Farklı bakış açıları ile birlikte sorunların daha hızlı bir şekilde çözülmesinin yanı sıra, iş bölümü de sağlıklı bir şekilde oluşur. Firma olarak stratejik anlamda işletmelerin tüm aşamalarında yanında olarak Kurumsallaşmalarında işletmelere değer katmayı planlar.

Kurumsallaşma İle Sizlere Neler Sunuyoruz

     Kurumsallaşma sürecini uygularken, amacımız şirketin, kişilerden bağımsızlaştırarak faaliyetlerini sistematik şekilde yönetmelerini amaçlamaktayız. Şirketinizin tüm ana süreçlerini ve alt süreçlerini çıkarıp, analiz edip, düzenliyoruz. Firmanın sahip olduğu tüm fonksiyonları, birimleri sistemin akıcılığına etki edecek şekilde, bireylerin yetki ve yetkinliklerine bakarak disipline ederek sistemselleştiriyoruz. 
     Firmanızın analizi tamamlandıktan sonra, gerekiyorsa görev tanımları ve idari yapının yenilenme ve geliştirilme sürecini başlatıyoruz. Yapılan toplantılar elde edilen veriler ve sonuçlar neticesinde kurumsal sisteminize daha uygun tanımlamalar ve idari sistem geliştiriyoruz.

     Oluşturulan yeni sistemde yeni görev tanımlarıyla ve idari yapıyla ekosisteminize yeni ve sisteme uygun bir organizasyon şeması oluşturuyoruz. Temel iş akışlarınızı ve alt süreçlerini açık bir şekilde canvaslara döküyoruz. Organizasyon Şeması ve İş Akış Modelleri kurumsal yapının en temel 2 parçasını oluşturmaktadır.

Kapsam

  • İş Akışları ve süreçleri çıkarılır,
  • Organizasyon Şeması çizilir,
  • İşletmedeki kurallar ve yönergeler belirlenir,
  • Kurumun temel ilkeleri belirlenir,
  • Yetki ve yetkinlikler analiz edilir ve sorumluluklar uygun kişilere verilir
  • Görev dağılımları ve yetki dağılımı strateji çerçevesinde dengeli olarak dağıtılır
  • Kurumsal kimlik çalışması yapılır
  • Firma ihtiyaçları tespit edilir ve çözümler üretilir

     Çıkarılan iş akışları ve organizasyon şeması, bizlere bir işin bir sürecin sorumlusunu, onaylayanını, yetkilisini ve bilgi verilecek kişi veya pozisyonları belirlememizde temel unsurlardır. 
       İş süreçlerinin doğru analizi ile birlikte, yetki ve sorumlulukların dengeli ve mantıklı dağılımı sayesinde, firmanızdaki verimlilik artışını, iş yükünün azaldığını ve performans artışlarını gözle görebilirsiniz.
     Tüm bu analiz ve çalışmaların sonunda ekibinize ve çalışanlarınıza verilen eğitim ve farkındalık sayesinde, süreçleriniz sistemde yerini almış, çalışanlarınız sistemde yerini almış ve çarkların kendiliğinden dönmeye başlamasını görebileceksiniz.