Harezyo

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Hizmetimizi kullanmayı seçerseniz, bu politikayla bağlantılı bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Topladığımız kişisel bilgiler, hizmet sağlamak ve geliştirmek için kullanılır. Bilgilerinizi bu gizlilik politikasında açıklanan durumlar dışında hiç kimseyle paylaşmayacağız veya kullanmayacağız. Bu gizlilik politikasında beyan edilenler dışında hiçbir kişisel veri tarafımızdan kullanılamaz veya saklanamaz.