Harezyo

Mali Faaliyet Raporu

Faaliyet tabanlı maliyet hesaplama modeli 1980’li yıllarda ABD’ de ortaya atılmış hesaplama ve planlama çalışmalarındaki etkinliği ile 1990’lı yıllarda ABD ve AB’de yoğunlukla kullanılmaya başlanmıştır. Literatüre bilimsel bir maliyet hesaplama modeli olarak da girmesi bu yıllarda gerçekleşmiştir.

Mali faaliyet raporu finans ve mali yönetim araçlarında kullanılan standart ve literatürdeki raporlardan biri değildir. Özgün hazırlanmıştır. Özellikle kayıt dışı, sisteme bağlı, doğru veri akışı olmayan denetimi kaybedecek kadar faaliyeti yükselmiş işletmelerde yeni bir sisteme geçiş hazırlığında başlangıç raporu, yöneticiler için ise 13 aylık konsolide olması ve tek portal olması sebebiyle bir C-level rapordur ve ipin ucudur. Yakalandığında bırakmadan gittiği yere kadar çekmek gereklidir.

Firmamız Mali faaliyet raporunu her işletme için bağımsız ve yeni bir şekilde uygulamaktadır. Firma gelir ve gider gerçekleştirme kültürü analiz edilerek tüm harcama yöntemleri sınıflandırılır. Bu sınıflandırma en az bir yıl yaşanarak değerlendirilerek süregider. Her sınıfa ait hareket sabit ve değişken kavramı doğrultusunda etiketlenir. Aynı zamanda masraf merkezleri, ürün değer akışı incelenerek birden fazla gelir-gider merkezi oluşturularak bütçe net de konsolide edilir. Böylece en ince ayrıntıda dahi tüm hareketler gözlemlenir ve işletmenin her bölümü tek tek ölçülmesi sağlanır.

 

KOBİ’lerin ticaret adına her şey bittikten sonra tek düzen hesap planına ve paçal hesaplamalarla maliyetleme yapması yanıltıcıdır. Buna ek olarak, hiçbir şey başlamadan önce paçal veya bütçe-miktar bazlı maliyetleme yöntemleri de zaman kaybettirici niteliktedir. Dolayısıyla, 2017 yılında başladığımız faaliyet tabanlı maliyet yönetimi sistemi pandemi döneminde birçok işletmede uygulanmıştır ve krizi atlatmalarında, bilançolarının düzeltilmesinde, borç yükünün azaltılmasında, sermaye oluşumunun arttırılmasında, alacak riskinin azaltılmasında ve vade ve stok yönetiminin etkin gerçekleştirilmesi konularında başarılı sonuçlar edinilmiştir.