Harezyo

Mevcut Durum Analizi

Mevcut durum analizi aslında işletmelerin kendi içlerinde ‘Ben neredeyim?’ sorusuna cevap bulabilmelerini sağlayan bir rapordur. Bu çalışma işletmenin geçmişini değerlendiren, ölçen bir çalışma olmayıp bugünün gereksinimleri ölçeğinde işletmede var olması önem arz eden hususların tespitinin yapıldığı ve kayıt altına alındığı bir ayna doküman yöntemidir. 

İşletme içi bilgi sağlamak amacı ile;

·        ABC Analizi

·        SWOT Analizi

·        Pareto Analizi

·        Rekabet Analizi

·        Organizasyonel Süreç Analizi

·        Operasyonel Akış Analizi

·        Finansal Kapasite analizi

·        Karlılık Analizi

gibi yöntemler de kullanılır. Bu sayede işletmeye ait birçok bilgi elde edilmiş olur. Dolayısıyla işletmenin ihtiyacına göre doğru ve etkin çözüm ve uygulama yöntemleri geliştirmiş oluruz. Firmaya ait bilgi akışının sorunsuz ilerlemesi sonucunda etkili bir Mevcut Durum Analizi sonucunda olunan yerden varılmak istenen noktaya giden yolu kısa sürede almış oluruz. Bu rapor ışığında firmanın en güçlü olduğu yön fark edilmiş olur.

İşletmenin ticari kariyeri süresince kat ettiği yol, ulaştığı hacim ve kapasite başarının ve çalışmanın bir karşılığı olmuştur. Bugüne kadar beraberinde başarıyı getiren vizyon doğrultusunda yapılan bu çalışma yeni başarıları beraberinde getirecektir.