Harezyo

Ortaklık Sözleşmesi

İşletmenizin ortakları arasında bir ortaklık sözleşmesi yapılması işletmenizin nasıl idare edileceği konusunu açık hale getirir ve ortakların sorumluluk alanları netleştirir. Yapılan ortaklık sözleşmesi ile işletmenizin faaliyetleri açıkça ortaya konularak, kimin hangi faaliyetlerden ne şekilde sorumlu olacağı belirlenir. Bu sayede, işletme faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde olası karmaşıklıklardan ve çatışmalardan kaçınılmansını sağlar.

Sözleşmenin Önemi ve Süreci

     Ortaklık Sözleşmesi hazırlanırken, öncelik ortakların eksik yönlerini belirlemek ve eksik tarafları karşılayabilecek bir sistem oluşturmaktır. Tarafların, bu ortaklıktan beklentileri toplanır. Deneyimleri toplanır, ve taraflarla bireysel ve toplu görüşmeler gerçekleştirilir. Ortaklık sürecinde taraflar sahip oldukları yetenek  ve yetkinliklerle, bu ortaklığa katkıda bulunurlar.  Ortaklık sürecinde başarıya ulaşabilmek için, tarafların bir ortaklık sözleşmesi düzenlemesi gerekmektedir. Bu sözleşmede girişim sürecinde ve işletme aşamasında neler yapacağı , katkılarının neler olacağı açıkça tanımlanır. Ortaklık sürecinde potansiyel, ortaya çıkması muhtemel sorun alanları üzerine düşünülür ve ihtilaflı durumların oluşmasını engelleyebilecek çözümler türetilir ve böyle durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği belirlenir ve sözleşmede belirtilir. Ortaklık sözleşmesi imzamalak bir güvensizlik göstergesi değildir, aksine iyi bir ortaklık sözleşmesi sağlam bir kurumsal yapının temelini oluşturur. 

Ortaklık Sözleşmesinde Kullanılan Temel Unsurlar

 • İşletme bilgileri,
 • İşletmenin Faaliyet alanı veya alanları,
 • Ortakların isim ve iletişim bilgileri,
 • Ortakların verdiği sermaye tutarı ve içeriği,
 • İşletme sahipliğinin ortaklara dağılımı,
 • Kar ve zararların nasıl bölüştürüleceği,
 • İşletmede yönetimin nasıl olacağı,
 • Ortakların sorumlulukları,
 • Tarafların ortaklıktan çıkarılma şartları, yöntemleri ve süreçleri,
 • İşletmeye yeni ortak alma şartları, yöntemleri ve süreçleri,
 • İşletmenin batması durumunda sürecin nasıl olacağı,
 • Vergisel işlemler için temsilci bir ortak belirlenmesi,
 • İşletmede ortaklardan birinin ölümü veya karar verme gücünü, kaybetmesi durumunda ortaklığın ne şekilde devam edeceği,