Harezyo

Raporlama

İncelenmek istenen bir sorun, işin kesin ve güvenilir bilgi gerektiren kısımları için yapılan araştırma, soruşturma gibi detaylı bilgiler içeren belgedir. Raporda bulunması gereken nitelikler ise konusunun iyi kavranmış olması, kaynak taramasının yapılması, objektif bakış açısı, bilimsel ölçüler ve ölçütler içinde hazırlamak, somut verilere dayandırmak, açık ve net ifadeler raporu anlaşılır doğru kılmaktadır. Harezyo da raporlama konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile işletmelere raporlamanın temellerini aktarmayı amaçlar.