Harezyo

Stratejik Çerçeve Modellemesi

Bir işletmenin başarısını rekabet edebilirlik düzeyi belirler. Bir işletmenin yönetim noktasındaki aşamaları Stratejik, Taktik, Operasyonel olmak üzere üç katmanda incelenmektedir.

Uç nokta Stratejiyi kapsamaktadır. Karar alıcılardan ve yönetim stratejilerinden oluşmaktadır. Taktik kademe, alınan kararları uygulama noktasında, Operasyon ise işin tabanını oluşturmaktadır. İşi tamamlar ve sonuca ulaştırır. Bu kademelerden başarılı şekilde geçiş yapamayan şirketler istediği başarıya ulaşamaz. Kararın alınmasından işin bitişine kadarki tüm iş süreçlerinde yanınızda olur ve iş akışına uygun stratejik temelli bir çerçeve çizeriz. Belirli bir standardizasyon geliştirerek işin ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlarız. Dijital dönüşüme ve ekonomiye ayak uydurmanız için size göre uyumlaştırılmış uygun stratejik çerçeve modellemesini sizlere sunarız.

Metodoloji

  • Elmas Modeli (Rekabet Analizi)

 

 

Elmas modeli ile ticaretin yer aldığı piyasa ve rekabet koşulları  araştırılır. Talep, kuşatılan koşullar, üretim ve büyüme sektörleri ve teşvik  , firma stratejisi, yapı ve rakipler, devlet ve şans  yönetimi incelenir ve bir rapor haline getirilir. Tüm egzoz anlaşılmaya çalışılır ve  işletmeye yeni ve uygun bir perspektif kazandırılır. 

 

  • Değer Önermesi- Konumlandırması 

 

 

İşletmenin hedef kitleleri tarafından neden tercih edilmesi gereken, ayrıntıları hangi müşteri segmentine ve hangi hizmetleri ile ikna sonuç sorularına yanıt verenler “Değer çizgisi” verilir. Değer Önermesi ifadesi Michael Lanning ve Edward Michaels’e aittir. Değer anlatımı “işletmenin sunacağı maddi ve maddi olmayan hizmetler açık ve basit bir biçimde, yaklaşık fiyatıyla birlikte müşteri segmentlerine göre belirleme” olarak tarif edilir.

  • İş Modeli Kanvası

 

Firmalarımıza mevcut düzenlerindeki sistem yapılarını sunuyoruz. Mevcut düzenin koyulması ile zamanımızı bizim sınırlayıcı tasarruflarımız iş modeli stratejilerini yaratma, geliştirme ve uygulanabilirliği konusunda bu rapor bir rehber olacaktır. Firmanın zenginliği, kapasitesi ve hizmet alanı hakkında bilgi veren bu raporun 9 alt yapısını gözden geçirme ve geliştirmeyi gözlenebilecektir.

  • Dijital Dönüşüm Modeli

 

Firmalarımızın iş disiplinleri kapsamında; müşteri deneyimlerini, operasyon sistemlerini ve iş yürütmeyi benimseyerek tüm önlemlerin dijitalleşmeyi birleştirme yapısını sunuyoruz. Müşteri, şirket içi uyum-performans ve küreselleşme sürecinde etkili çözüm ve disiplinler geliştiriyoruz.

  • Temel İş Akışı

 

 

Firmalarımızın temel, alt ve faaliyet süreçlerine ilişkin A noktasından B noktasına kadarki izledikleri tüm yollara ilişkin iş akışlarını ortaya koyarız. Süreçlerin anlaşılması; keşfedilecek diğer yolları ve işin bitiminde en optimum zaman ve maliyetin ne olduğunu firmalarımıza elverişli şekilde sunmamızı sağlıyor.

  • Organizasyon Matrisi ve Kültürü

İşletmenin kurum içi organizasyonel yapısı ve kültürü tüm iş yapış biçimine yansımaktadır. Dolaysıyla firmalarımızın organizasyonel düzenlemesi için iyi açıklamalar yapılmalıdır. Stratejik kısıtlamaları yolu etkin bir organizasyonel yapı kurmaktan geçmektedir. Kurumsal yönlendirme, şirket iş fonksiyon ve uyumlarına göre rol ve iş gruplarının belirlenmesi gerekir. Bizler bölgelerinde stratejik hedeflere ve beklentilere sahip olan firmalarımıza uygun etkin bir organizasyon yapısı inşa ediyoruz. Bu süreçte çalışma kapasitesinin ve sınırlamaların daha iyi kullanım ve denetimlerle doğru KPI’lara karar verme dağıtım sistemini de sisteme dahil etmiş oluyoruz.