Harezyo

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Stratejik yönetim; şirketlerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için bir işletme kaynaklarının planlı kullanımı anlamına gelmektedir.

Bir strateji planlamak, önemli bir amaca ulaşmaya çalışırken çok sayıda risk ve kaynak değerlendirmesini, risklere karşı koyma yollarını ve kaynakların etkin kullanımını içerir. Sizler için, uzun vadeli faydaları baz alarak, zorluklar belirleyerek , kişisel ve kurumsal hedeflerinize ulaşmanızı, daha hızlı ve etkili karar vermenizi sağlamak, fırsatları takip etme ve işi yönlendirmenin yanı sıra, maliyetleri, çalışan motivasyon ve memnuniyetini , tehditlere karşı hazırlıklı olmayı veya bu tehditleri fırsata dönüştürmeyi, olası pazar eğilimlerini tahmin etmeyi ve genel performansı iyileştirmeyi sağlamak nihai hedefimizdir.

Analiz ve Planlama
Şirketinizin Mevcut Durumunu analiz ediyoruz. Balanced Score Card, Value Propositions, Diamond Model Canvas, Organization Canvas, Digital Transformation Canvas gibi thinkwarelar kullanıyoruz. Bir şirketin ihtiyacı olan analizi tek bir çerçevede topluyoruz ve bu araçlar ve raporlamalarla Şirketinize bir stratejik çerçeve oluşturuyoruz. Planlama Elimizdeki somut raporlarla, şirketinize, sektörünüzde Kıdemli Uzman Danışmanlar ile, yol haritası çıkarıyoruz.

Analiz bu işteki en püf noktadır. Şirketlerin kârlılık hedefleri, rekabet edebilme ihtiyacı ve başarıya giden yolun ilk adımı doğru analiz ve raporlamadır.
Başarının gerekli adımları ise: Planlama, Raporlama, Sürdürülebilir Gelir Modeli, Bütçe ve Rekabet gücünden gelir.

Sizden aldığımız verilerin, geçmiş durumunuzun ve gelecek beklentilerinizin ışığında, sektöre ve şirketinize uygun analiz çok önemlidir. 
Yapılan analizlerin yanısıra sektör bilgisi ve sektör yetkinliği de büyük önem taşımaktadır. Ekip arkadaşlarımızın sahip olduğu hazır çözümler, know-how’lar ve best practise’ler, analiz, raporlama ve planlamada mümkün olan en kısa zamanda, nihai başarıyı sizlere sunmaktadır.

Sizlerin Haritası planlanırken, sektörün gerektirdiği maksimum Sürdürülebilirlik ve Rekabet gücü hedeflenir.