Harezyo

FRD - Fonksiyonel Gereksinim Dokümanı

BRD raporunun bir uzantısı niteliğindedir. Firmanın gerekli ihtiyaçlarının temsili sonrası gerekli modüler çözümü, dijital kapsamda ve şirket içi geliştirim noktalarında kullanılmak ve işlevsel bir çözüm getirmek adına FRD raporunu firmalarımıza sunmaktayız.

Firma işleyişine göre uyumlaştırılmamış bir dijital sistem, çarksız bir değirmene benzer, fayda sağlamaz.  

İçerisinde çözüm bileşenlerini barındıran rapor; mevcut sürecin ele aldığı noktaları sıralayarak ve işlevsel gereksinimleri tanımlayarak teknik açıdan ihtiyaçları belirtir niteliktedir.

Sistem kullanıcısının neye ihtiyacı olduğunu ve girdilerin fonksiyonunu temsil eden bir belgedir. İçerisinde önceliklerinde tanımlandığı raporda, dijital entegrasyonda hangi modül ve parametrelerin geliştirime ihtiyacının olduğu, nasıl uygulanacağı yer almaktadır.

 

Bir FRD “bu sistem nasıl çalışacak, bu sistemin hangi işlevleri yerine getirmesi gerekiyor?” gibi sorulara cevap vermelidir. Bu yüzdendir ki biz firmalara yalnızca büyük pencereden değil, aynı zamanda ileriyi daha ayrıntılı bakmalarını sağlayacak odak noktalarını görmelerine yardımcı oluyoruz.