Harezyo

Veri Yönetimi

Veri Yönetimi; verilerin uygun ve güvenli bir şekilde toplanmasıdır. Veri yönetimindeki amaç ise kuruma, şirkete en yüksek düzeyde fayda sağlayacak şekilde hızlı karar almak, bu kararları hayata geçirmektir. Günümüzde kuruluşlar değer yaratma adı altında maddiyattan çok verilere, veri bilimine, veri yönetim stratejilerine yöneldikleri için veri firmalar için her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Veri sermayesi işletme sermayesidir. Çünkü şirketler bir veri hazinesinin üzerinde kuruludurlar. Modern teknoloji ilerledikçe verinin önemi her geçen gün artmakta ve bunun yanı sıra veri bilimi ve veri entegrasyonu şirketler için vazgeçilmez alanlar haline gelmektedir. Verisini güncel, uygun ve düzgün oluşturamayan her şirket çöküşün eşiğinde olacaktır çünkü “Takip edemediğini yönetemezsin”. Bizler de tam bu noktada devreye girerek işletmeye veri yönetiminin önemini gözler önüne sererek nasıl yapılması gerektiği konusunda bir rehber olmayı amaçlar.